هزار میلیارد

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

کنکور حذف نمی‌شود چون ۸ هزار میلیارد گردش مالی دارد


یکی از پیشنهادهای دانشگاه آزاد اسلامی این است که به جای برگزاری یک کنکور در سال و وارد کردن استرس به خانواده‌ها چند بار در سال کنکور…