نگرش

1مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

با کدام نگرش به دانشگاه مي‌رويم؟


يکي دو روز پيش، اسامي پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ از سوي سازمان سنجش اعلام شد و بدين‌ترتيب، گروهي ديگر از مشتاقان ورود به دانشگاه‌ها و مراکز…