نکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد ۹۶


پس از اعلام نتایج اولیه کنکور آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند اقدام به انتخاب رشته می نمایند و پس از اعلام…