نکته کنکور

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

فایل صوتی مشاوره ای : خلاصه نویسی و روش های آن


فایل صوتی  مشاوره ای همشاگردی  ( ویژه داوطلبان طرح های انفرادی آزمون سراسری ۱۳۹۷ – فایل شماره ۳ ) خلاصه نویسی موضوعات ذکر شده در این فایل…