نکات کنکور

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

تمام اطلاعاتی که هر داوطلب کنکور باید برای ثبت‌نام بداند


ثبت نام برای شرکت در کنکور سراسری سال ۹۷ از روز گذشته آغاز شده و داوطلبان تا هشتم بهمن‌ماه برای ثبت‌نام مهلت دارند.   ثبت نام برای…