نکات هفتگانه

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

نکات ایمنی هفتگانه مخصوص کنکوری ها


توصیه مهم : به هیچ عنوان به خاطر کمبود وقت از خواب و تغذیه خود نزنیدکمتر از ۷ ساعت در شبانه روز و بیشتر از ۸ ساعت…