نوشته

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

چطور خلاصه نویسی کنیم؟


پرسش: لطفا طریقه درست خلاصه نویسی کردن را بگویید؟ پاسخ: به طور کلی خلاصه ‌نویسی و یادداشت ‌برداری به چهار دلیل پیشنهاد می‌شود: اول اینکه هنگام مطالعه…