نوبت چهارم

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

اطلاعيه تغيير ساعت شروع آزمون آزمايشي جامع نوبت چهارم مورخ ۹۶/۰۳/۲۶


اطلاعيه مهم شركت تعاوني خدمات آموزشي دربارۀ   تغيير ساعت شروع آزمون آزمايشي جامع نوبت چهارم مورخ ۹۶/۰۳/۲۶ ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات هموطنان گرامي، به…