نهایی

2مطلب موجود می باشد.
ادبیات فارسی

روش مطالعه و بارم بندی درس ادبیات در امتحان نهایی


امتحان نهایی مخصوصا در کنکور سال بعد این دانش آموزان تاثیر قابل توجهی دارد. بنابراین دانش آموزان سال سومی باید به گونه ای ادبیات را مطالعه کنند…

دبیرستان

کتابهای درسی، منبع طرح سؤالات امتحانات نهایی است


رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش، کتاب درسی را تنها منبع طراحی سؤالات امتحان نهایی اعلام کرد. به گزارش ایسنا، عبدالرسول عمادی اظهارکرد: به منظور استانداردسازی سؤالات…