نقاشی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

کنکور همه زندگی نیست


یک سال را تصور کن، ۳۶۵ روز، روزهایی که هر صبح بیدار شده‌ام و کوله‌پشتی به دوش مسیر کتابخانه را پیش گرفته‌ام. من حتی روزهای تعطیل کتابخانه…