نذر

1مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

اهداء کتاب‌هاي کمک آموزشي، يک نذر فرهنگي ارزشمند


نذر کردن و نذري دادن، نمادي‌ترين فعاليت اجتماعي در ايام محرم و صفر، به ويژه تاسوعا و عاشوراي حسيني، است؛ در واقع نذري دادن، يادآور ارزش‌هاي اجتماعي…