نتایج در این بخش نمایش داده می شود

نحوه مطالعه

5مطلب موجود می باشد.
ابزارهای آموزشی

با حواس پرتی چه کنیم؟


سیمین برای امروز، برنامه منظم و شسته رفته‌ای داشت و در صدد بود تا بخوبی مطالعه کرده و همان طور که می‌خواهد در دروسش پیش برود. وی…

زیست شناسی

روش مطالعه درس زیست شناسی ۱ و ۲ ـ گروه تجربی


زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ این کتاب در کنکور، درحدود ۱۳ تا ۱۵ سؤال را به خود اختصاص میدهد، که بارمبندی سؤالات آن، تقریباً از یک اصول…

ادبیات انسانی کنکور

زبان و ادبیات فارسی اختصاصی را چطور بخوانیم؟


ادبیات اختصاصی، یکی از درس­های مهم گروه آزمایشی علوم انسانی است که در زیرگروه‌های مختلف این رشته  بین ۲ تا ۴ ضریب اختصاصی دارد؛ یعنی ضریب آن،…

شیمی کنکور

نحوه ی مطالعه ی شیمی در تابستان


درس شیمی که در کنکور چند سال اخیر واقعا دارای سوالات پیچیده بوده و هر ساله به نسبت سال قبل دشوارتر گشته و تعداد سوالات محاسباتی افزایش…

ریاضی ( تجربی )

نحوه ی مطالعه ی ریاضی در تابستان …


درس ریاضی جز دروس تحلیلی محسوب می شود و پیشنهاد می شود که در رشته ی ریاضی همه روزه مطالعه شود و در رشته تجربی هم یک…