نحوه مطالعه دروس

3مطلب موجود می باشد.
شیمی کنکور

شیمی را چطور بخوانیم؟


سخت است؛ اصلاً رتبۀ خوب آوردن در این درس کار غیرممکنی است. چطور امکان دارد که در زمان کوتاهی این همه محاسبات را برای هر سؤال انجام…

زیست شناسی

روش مطالعه درس زیست شناسی ۱ و ۲ ـ گروه تجربی


زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ این کتاب در کنکور، درحدود ۱۳ تا ۱۵ سؤال را به خود اختصاص میدهد، که بارمبندی سؤالات آن، تقریباً از یک اصول…

ادبیات فارسی

نحوه ی مطالعه ی ادبیات در تابستان


 یکی از بحث های مهم قرابت معنایی هستش که عموما توصیه میشه در این زمینه زیاد تست کار کنید بخصوص تست های کنکور سراسری ، تو کنکور…