نحصیل همزمان

1مطلب موجود می باشد.
ویژه خبری

امکان تحصیل همزمان دانشجویان پزشکی دانشگاه ایران در دو رشته


دانشگاه علوم پزشکی ایران برای دوره تحصیل همزمان دانشجویان پزشکی در ۲ رشته فراخوان اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، دوره MPH MD یک دوره ادغام شده…