نتیجه

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

راهکارهايي براي نتيجه‌گيري از مطالعه


«سه هفته است که يک بند درس مي‌خوانم، اما هيچ فايده‌اي نداشته است. در آزمون آزمايشي که اين هفته داده­ام هيچ پيشرفتي نداشته‌ام و حتيترازم پايين‌تر آمده…