نتایج در این بخش نمایش داده می شود

میخوانم

1مطلب موجود می باشد.
ویژه خبری

می‌خوانم، اما نمی‌فهمم …


«هرچه می‌خوانم نمی‌فهمم.» این اولین جمله‌ای بود که با صدایی بغض آلود گفت و سپس با چهره‌ای درهم به دست­هایش خیره شد و انگشتانش را به بازی…