نتایج در این بخش نمایش داده می شود

موسیقی نظامی

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

موسيقي نظامي


ريزش آب از آبشار، وزش باد از ميان برگ‌هاي درختان، نغمۀ پرندگان و … اين همه نواي طبيعي موسيقي است؛ در واقع  موسيقي با روح انسان عجين…