نتایج در این بخش نمایش داده می شود

منطقی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

منطقی و معقول باشیم


چند روزی می‌شد که مدام زنگ می‌زد و گله‌مند از اینکه چرا به او و صبیه‌اش (دخترش) سری نمی‌زنم و از وضع و حال تحصیلی او جویا…