نتایج در این بخش نمایش داده می شود

مناطق

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

سهمیه کنکور و اسامی شهرهای ۳ و ۲ و ۱


در کنکور سراسری سهمیه های مختلفی وجود دارد که یکی از مهمترین های آنها سهمیه مناطق است. سهمیه مناطق سهمیه ای است که به همه داوطلبان تعلق…