نتایج در این بخش نمایش داده می شود

مقالات مشاوه ای

2مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

در ۹ گام ساده، مطالب را حفظ کنید


قبل از اینکه شروع کنید، اول باید یک نکته را بدانید. روش یادگیری شما چیست؟ شنیداری، دیداری یا تجربی؟ اگر با شنیدن یاد می‌گیرید، بهترین روش برای…

صفحه نخست

در ماه و روزهای آخر چگونه باید درس بخوانید؟


توجه به تست‌های کلی در دوران جمع بندی، دیگر تست‌های موضوعی را مطالعه نکنید. اگر می‌خواهید آنچه  را که خوانده‌اید، به بهترین شیوه مرور شود (بویژه در…