نتایج در این بخش نمایش داده می شود

معماری

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

تراز قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد


با اینکه ثبت نام و شرکت در کنکور دانشگاه های سراسری و آزاد یکسان می باشد اما امکان انتخاب رشته جداگانه برای هر دو دانشگاه وجود دارد…