نتایج در این بخش نمایش داده می شود

معرفی رشته مهندسی پزشکی

1مطلب موجود می باشد.
معرفی رشته ها

معرفی رشته مهندسی پزشکی


دیباچه: سال ۱۹۸۳ اولین بیمار، تحت عمل جراحی پیوند قلب مصنوعی قرار گرفت و ۱۹۲ روز زنده ماند. سال ۱۹۸۸ تلمبه تنظیم کننده قلب ساخته شد.سال ۱۹۹۳…