نتایج در این بخش نمایش داده می شود

معرفی رشته مدیریت صنعتی

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

معرفی رشته مدیریت صنعتی


معرفی: مدیریت صنعتی شاخه‌ای از مدیریت است که هدف آن آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی ، موسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی…