نتایج در این بخش نمایش داده می شود

معرفی رشته تكنولوژی پرتوشناسی

1مطلب موجود می باشد.
معرفی رشته ها

معرفی رشته تكنولوژی پرتوشناسی


تكنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی ) دیباچه: با تولد این تكنولوژی، بشر از پوست و گوشت گذشت و به اعماق شگفت‌انگیز بدن انسان راه یافت و توانست اجزای بدن…