نتایج در این بخش نمایش داده می شود

معدل 97

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

جزئیات تصویب دروس امتحان نهایی


دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب دروس امتحان نهایی در پایه دوازدهم خبر داد. به گزارش فارس، مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و…

صفحه نخست

زمان ثبت نام ترمیم معدل برای کنکور۹۷


ثبت نام ترمیم معدل: پس از شکایت عده ای مبنی برا تاثیر معدل در کنکور و عدم امکان جبران، آموزش و پرورش از خرداد ۹۵ اقدام به…