نتایج در این بخش نمایش داده می شود

معجزه

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

آیا می شود در یک ماه باقی مانده به کنکور معجزه کرد؟


در جواب این سوال دو جنبه مدل برنامه ریزی و بعد هم جنبه احساسی کار دخیل هست. در مورد نوع مطالعه، فردی که این سوال رو می…