معجزه

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

آیا می شود در یک ماه باقی مانده به کنکور معجزه کرد؟


در جواب این سوال دو جنبه مدل برنامه ریزی و بعد هم جنبه احساسی کار دخیل هست. در مورد نوع مطالعه، فردی که این سوال رو می…