معادل سازی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

داوطلبان نظام قدیم نگران معادل سازی نمرات کنکور نباشند


وزیر علوم با اشاره به تشریح جزئیات اصلاح طرح بومی گزینی دانشجویان،گفت: از دانشگاه‌ها و کسانی که بحث را مطرح کردند خواستم مزایا و معایب فرایند بومی…