نتایج در این بخش نمایش داده می شود

مطالب

4مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

فرمول‌هایی برای چند برابر کردن سرعت حفظ درس


دانش آموز نباید از این بترسد که ممکن است با تندخوانی مطلب را یاد نگیرید؛ به ذهنتان اعتماد کنید و بدانید که حتی اگر به سرعت یک…

صفحه نخست

چگونه متن های طولانی حفظ کنیم؟


بسیاری از افراد همیشه از سرعت و میزان فهم و یادگیری خود نالان هستند و هوش و استعداد خود را برای به خاطر سپردن مفاهیم درسی زیر…

صفحه نخست

فوت و فن های به خاطر سپردن مطالب برای دانش آموزان


مطالعه شب امتحان که در بین دانش‌آموز‌ان رواج بسیاری دارد، حکایت از عدم استفاده درست از حافظه و روش‌های به‌خاطرسپاری است؛ بار‌ها در جلسات امتحان به یاد…

صفحه نخست

راهکارهایی جهت رهایی از فراموش کردن مطالب درسی


«عدم تمرکز حواس»، موضوعی است که بسیاری از دانش آموزان از آن رنج می برند و دلایل مختلف و متعددی دارد. همان طور که خود می دانید،…