نتایج در این بخش نمایش داده می شود

مشاوره اینترنتی

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال


رای بسیاری شرکت کنندگان در گروه آزمایشی تجربی در کنکور سراسری ۹۶ قبولی در رشته هوشبری از اولویت های شان محسوب می شود . حال که پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد عده از داوطلبان…