مشاورهخ

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

جمع بندی دروس، در یک ماه باقی مانده تا کنکور


تا آزمون سراسری ۹۶ مدت زمان زیادی نمانده است و چه با برنامه درسخوانده باشید و چه بی برنامه، اگر در این فرصت باقی مانده، برنامه درستی…