نتایج در این بخش نمایش داده می شود

مشاورتحصیلی

1مطلب موجود می باشد.
دیفرانسیل کنکور

دیفرانسیل را چطور بخوانیم؟


زمانی را که  به دیفرانسیل و ریاضی پایه اختصاص میدهم ، متغیر است ولی معمولا روزی ۲ ساعت آنها را به صورت موضوعی می خوانم . دبیرمان…