نتایج در این بخش نمایش داده می شود

مسولیت پذیر

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

دانش آموز مسئولیت پذیر


همان طور که می دانیم یکی از درگیری های ذهنی و مهم ترین دغدغه والدین از فرزندانشان این است که درس بخوانند و در امتحانات موفق باشند….