نتایج در این بخش نمایش داده می شود

مدل جدید

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

ویژگی‌های مدل جدید جایگزین کنکور سراسری


وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: بحث حذف کنکور باید با جایگزینی یک مدل جدید برای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها به ویژه رشته هایی…