نتایج در این بخش نمایش داده می شود

ماه آخر

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

در ماه آخر چگونه باید درس بخوانید؟


توجه به تست‌هایکلی در دوران جمع بندی، دیگر تست‌های موضوعی را مطالعه نکنید. اگر می‌خواهید آنچه  را که خوانده‌اید، به بهترین شیوه مرور شود (بویژه در دروس…