نتایج در این بخش نمایش داده می شود

كلاس آنلاين

1مطلب موجود می باشد.
مقالات مشاوره ای

آموزش درسی در منزل در زمان قرنطینه


مقارن با تحول تكنولوژي ارتباطي در دهه هاي اخير، آموزش در منزل به عنوان جايگزيني براي آموزش در مدرسه در بسياري از كشورها گسترش يافته است. در…