نتایج در این بخش نمایش داده می شود

قبولی در پرستاری

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی


  ” آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد در کنکور ۹۵ – ۹۶ با سهمیه عادی ۶۰۹۱۳ کشوری بوده است “   رتبه آخرین نفر قبولی…