نتایج در این بخش نمایش داده می شود

فرانسه

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

راهنمای جامع تحصیل پزشکی در فرانسه ۲۰۱۹


تحصیل پزشکی در فرانسه، بسیار ارزان است و تسلط به زبان این کشور و قبولی در آزمون ورودی سال اول، شرط لازم برای پذیرش دانشجویان واجد شرایط…

صفحه نخست

شرایط تحصیل پزشکی در فرانسه


مقررات دوره های پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی براساس متون تدوین شده توسط وزارت بهداشت ووزارت آموزش هستند. درپایان سال اول برای هر دانشگاه ظرفیت پذیرش مشخص می…