نتایج در این بخش نمایش داده می شود

فرار از زندگی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

فرار از زندگی


 روزی شاگردی به استاد خویش گفت: استاد! می‌خواهم یکی از مهم‌ترین خصایص انسان ها را به من بیاموزی. استاد گفت: واقعا می خواهی آن را فرا گیری؟ شاگرد…