نتایج در این بخش نمایش داده می شود

علاقه

2مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

حس درس خواندن ندارم!


روش های زیادی برای مطالعه ی بهتر وجود دارد و حتی كتاب های زیادی هم در این باره نوشته شده‌اند؛ اما این جا ده روش را درنظر…

دسته‌بندی نشده

رشتۀ خود را دوست ندارم؛ چه کنم؟


دهۀ هفتاد يا هشتاد، وقتي نتايج نهايي آزمون سراسري اعلام مي­شد، در پيک سنجش به داوطلباني که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي پذيرفته نشده بودند، مي‌گفتيم…