نتایج در این بخش نمایش داده می شود

عضو 99 تایی ها

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

عضو انجمن ۹۹ تايي‌ها نباشيد!


اين روزها با اينکه درس خوانده‌ايد، خيلي استرس داريد؟ مدام فکر مي‌کنيد که هنوز به درس‌ها مسلط نيستيد؟ از وضعيت خودتان ناراضي هستيد و بيشتر روي ضعف‌ها…