نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شرط معدل

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

قطعیت شرط معدل مثبت در کنکور


قرار بر این بود امسال ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها با شرط معدل قطعی باشد ولی این طرح نقایصی دارد که نمی توان روی آن حساب کرد…