نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شبانه روز

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

بهترین ساعات یادگیری و مطالعه در شبانه روز


بهترین ساعات یادگیری و مطالعه در شبانه روز   زمان مناسب برای مطالعه از جمله موضوعاتی است كه نظریه های گوناگونی درباره آن ارائه شده و بحثهای…

صفحه نخست

چه ساعتی از شبانه روز درس بخوانیم؟


روش‌های مطالعه در افزایش بهره‌وری دانش آموزان و به ویژه داوطلبان کنکوری اهمیت دارد که به برخی از مهم ترین تکنیک های مطالعه اشاره خواهد شد. کاربرد…