نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سيل زده

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

رشته های مناسب کنکوری های مناطق سیل زده


بیش از ۵۸۰ نفر ظرفیت برای داوطلبان مناطق سیل زده در کشور اختصاص یافته است که این داوطلبان می توانند رشته های مختلف را در دانشگاه های…