نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سوابق

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

فردا تصمیم گیری درباره حذف امتحانات نهایی


وزیر آموزش و پرورش در خصوص محاسبه سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور در صورت حذف امتحانات نهایی نیز گفت: فردا در جلسه ای با وزارت علوم…