نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سهمیه جانبازان در کنکور96

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

نحوه اعمال سهمیه ۵ درصدی جانبازان و رزمندگان در کنکور ۹۶ اعلام شد


امکان اعمال سهمیه ۵ درصد برای جانبازان با جانبازی کمتر از ۲۵ درصدی، همسر و فرزندان آنان و همچنین همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه…