نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سهمه 5 درصد

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

تمام سهمیه‌های کنکور را بشناسید


یکی از سهمیه‌هایی که در این میان بسیار مورد توجه است و بعضا مورد شیطنت رسانه‌ها و جریانات خاصی نیز قرار می‌گیرد، سهمیه‌ی «خانواده‌های جانبازان و ایثارگران»…