نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سراسري

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

تاریخ اعزام مشمولان پذیرفته شده در کنکور سراسری ۹۸


حسین عباسی اظهار کرد: مشمولانی که دارای برگه اعزام به خدمت به تاریخ های نوزدهم مرداد و شهریور و اول شهریورماه سالجاری هستند و در مرحله نخست…