نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سخنگوی سنجش

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

اعلام پذیرفته شدگان نهایی شرایط خاص کنکور


سخنگوی سازمان سنجش گفت: پذیرفته شدگان باید در یکی از روز های دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آبان به دانشگاه پذیرفته شده مراجعه کنند. توکلی…