نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سال 97

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

شرایط خرید خدمت سربازی ۹۷


مطابق با جدیدترین عفو رهبری ۹۷ تمامی مشمولین غایب و فراری طبق شرایط خرید خدمت سربازی ۹۷ که در این مقاله بدان اشاره می کنیم می توانند…

صفحه نخست

شرایط ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین – کنکور ۹۷


شرایط ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین ۹۶٫ دانشگاه علوم انتظامی امین با هدف تعلیم و تربیت افسران در راستای اجرای بهینه ماموریت ها و وظایف متنوع…