نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سال بعد

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

براي کنکور سال بعد بمانم يا نه؟


هنگام اعلام نتايج آزمون سراسري، يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي داوطلباني که رتبۀ خوبي کسب نکرده‌اند، اين است که آيا با توجه به رتبۀ خود ، انتخاب رشته…